CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

MARKETING VÀ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

(Đối với Doanh nghiệp đặt hàng, chương trình sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể)

 

1. Giới thiệu khóa học

Xét dưới góc độ hàn lâm, thì Marketing và Bán hàng có sự tách biệt, thể hiện tính chuyên nghiệp, tuy nhiên có điểm chung là đều hướng tới mục tiêu giải quyết đầu ra cho doanh nghiệp.  Bộ phận bán hàng chủ yếu tác động vào người bán hay khách hàng (customer) để tạo ra sức đẩy (push), còn người làm Marketing tác động chủ yếu vào người tiêu dùng (consumer) để tạo ra sức kéo (pull). Trong bối cảnh cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là hết sức khốc liệt, để tồn tại phát triển các doanh nghiệp phải đáp ứng thoả mãn nhu cầu của khách hàng tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy doanh nghiệp cần phải đầu tư, áp dụng có hiệu quả Marketing và bán hàng, bởi cả hai đều rất quan trọng trong kinh doanh.

Với lẽ đó Chương trình đào tạo Marketing và bán hàng chuyên nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn Kinh tế đối ngoại (FERETCO) - Trường Đại học Ngoại được thiết kế, triển khai nhằm hiện thực hóa điều đó, với mục đích phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về marketing và hoạt động bán hàng một cách chuyên nghiệp.

2. Mục tiêu đào tạo

- Trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao và chuyên sâu về marketing và bán hàng, tiêu thụ sản phẩm cho cán bộ kinh doanh và quản lý doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường;

- Giúp người học cập nhật và ứng dụng được những vấn đề mới trong thương mại điện tử, trong xây dựng hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng;

- Trang bị những kiến thức nền tảng và nâng cao về chính sách marketing, xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu trong môi trường kinh doanh hiện tại;

- Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp đã và đang thành công trong kinh doanh, phát triển thương hiệu, phân phối và bán hàng hiệu quả.

- Chương trình được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu, chọn lọc và tương thích với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, theo hướng tích hợp với các khóa đào tạo chuyên sâu khác trong hệ thống các chương trình đào tạo.

3. Thành phần tham dự

- Giám đốc, Phó giám đốc Marketing và bán hàng, trưởng phó bộ phận Marketing, bán hàng, kinh doanh... trong doanh nghiệp;

- Các chuyên viên, nhân viên, trợ lý về Marketing, bán hàng, kinh doanh, nghiên cứu thị trường…. những người quan tâm, có tham vọng kinh doanh hoặc phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

- Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh…;

- Giảng viên các Trung tâm đào tạo, các học viện, nhà trường muốn nâng cao năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

4. Thời gian và địa điểm

- Học 3- 4 buổi vào các buổi tối trong tuần hoặc Thứ 7, Chủ Nhật;

- Khai giảng và lịch học: