CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Đối với Doanh nghiệp đặt hàng, chương trình sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể)

 

1. Tên khóa đào tạo: Nâng cao năng lực Quản trị nhân sự

2. Mục tiêu đào tạo

- Cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về công tác quản trị nhân sự tại các tổ chức, doanh nghiệp;

- Hướng dẫn lập kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân sự hiệu quả;

- Hướng dẫn và thực hành sử dụng các công cụ tiên tiến trong đánh giá, xây dựng chế độ lương thưởng trong tổ chức, doanh nghiệp;

- Nắm vững những kỹ năng, nghiệm trong đào tạo, huấn luyện, tạo động lực làm việc cho nhân viên;

- Cập nhật và nắm vững hệ thống quy định nhà nước về lao động, các nghiệp vụ về BHXH, y tế…., các tranh chấp, xung đột để áp dụng vào thực tế.

3. Thành phần tham dự

- Nhân viên đang làm việc trong phòng nhân sự, hành chính tại các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước;

- Cán bộ, lãnh đạo quản lý phòng nhân sự muốn nâng cao năng lực quản lý;

- Sinh viên đang theo học các chuyên ngành về nhân sự, lao động tiền lương, quản lý kinh tế… muốn nâng cao kỹ năng và cơ hội việc làm;

- Các cá nhân có nhu cầu bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng công việc liên quan đến nhân sự, tiền lương...

4. Thời gian đào tạo

- Học 3 - 4 buổi/tuần vào các buổi tối trong tuần hoặc ban ngày T7, CN;

- Khai giảng và lịch học: Liên hệ để biết chi tiết;

- Môi trường học tập với phương tiện nghe nhìn hiện đại.

5. Nội dung đào tạo

STT

Tên Học phần

Các nội dung chính

Thời lượng (Buổi)

Ghi chú

1

Học phần 1:

Quản trị nhân sự hiện đại

- Tổng quan về quản trị nhân sự;

- Nội dung của quản trị nhân sự:

+ Nghiên cứu, lập kế hoạch nhân sự;

+ Tuyển dụng;

+ Đào tạo, phát triển;

+ Sử dụng nhân sự;

+ Giám sát, đánh giá nhân sự;

+ Đãi ngộ;

- Hoạch định Chiến lược nguồn nhân sự: Chiến lược kinh doanh với chiến lược nhân sự;

- Tổ chức và điều hành hiệu quả bộ phận nhân sự;

- Các nội dung khác liên quan.

03

 

2

Học phần 2:

Hướng dẫn Lập kế hoạch nhân sự và tuyển dụng

-  Hoạch định nhu cầu nhân sự;

-  Thực hành phân tích công việc;

- Tuyển dụng nhân sự.

01

 

3

Học phần 3:

Kỹ năng, kinh nghiệm trong đào tạo, phát triển và sử dụng nhân sự

- Đào tạo nhân sự chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Phát triển kỹ năng nghiệp vụ của nhân viên;

- Xây dựng quy trình về sắp xếp, bố trí nhân sự.

01

 

4

Học phần 4:

Kỹ năng  tạo động lực làm việc hiệu quả

- Tâm lý nhân viên và người quản lý trong công việc;

- Mục tiêu, nguyên tắc, các mô hình và quy trình tạo động lực làm việc;

- Một số phương pháp, kỹ năng tạo động lực hiệu quả.

01

 

5

Học phần 5:

Ứng dụng BSC và KPIs trong đánh giá nhân sự

- Những vấn đề cơ bản về BSC và KPIs và ứng dụng tại doanh nghiệp;

- Quan điểm, nguyên tắc đánh giá nhân sự hiệu quả;

- Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích;

- Một số mô hình, phương pháp, công cụ đánh giá nhân sự;

- Hướng dẫn sử dụng các công cụ KPIs, … trong đánh giá nhân sự;

- Thực hành xây dựng KPIs và các biểu mẫu đánh giá theo KPIs;

- Quy trình triển khai ứng dụng KPIs trong DN. Quy trình; biểu mẫu; các lưu ý khi triển khai.

04

 

6

Học phần 6:

Xây dựng hệ thống Lương và Chế độ Đãi ngộ hiệu quả

 

- Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng;

- Hệ thống lương và quy trình, phương pháp xây dựng cấu trúc lương;

- Hoạch định cơ cấu và ngân sách tiền lương;

- Chính sách và chế độ đãi ngộ;

- Thực hành chuyên đề: Ứng dụng phương pháp 3P (Position, Person, Performance) trong xây dựng hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ.

02

 

7

Học phần 7

Luật lao động và thực tiễn vận dụng

- Luật lao động, cập nhật các thông tin về Luật lao động áp dụng cho doanh nghiệp;

- Quy định pháp luật về tuyển dụng, giải quyết chế độ nghỉ việc cho CBCNV trong từng trường hợp nghỉ việc;

- Hướng dẫn các nghiệp vụ về Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN. Hồ sơ đăng ký lần đầu; 

- Các vấn đề về Hợp đồng lao động, xây dựng bảng lương đóng Bảo hiểm;

- Các vấn đề về Thỏa ước lao động tập thể (công đoàn); quy chế hoạt động;

- Một số tranh chấp phổ biến giữa người lai động và người sử dụng lao động;

- Kinh nghiệm xử lý và giải quyết các tranh chấp xảy ra;

02

 

8

Học phần 8:

Báo cáo thực hành chuyên đề và Tọa đàm, chia sẻ về công tác nhân sự trong thực tiễn hiện nay

 

01

 

9

Tổng

 

15

 

6. Phương pháp, kết cấu chương trình đào tạo

- Với mục tiêu học để LÀM VIỆC, để ỨNG DỤNG và SÁNG TẠO, phương pháp đào tạo của chúng tôi là TÍCH HỢP - ỨNG DỤNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC SÁNG TẠO: GIẢNG DẠY kết hợp với HUẤN LUYỆN để giúp học viên thực hành ngay trong khóa học đồng thời ứng dụng và sáng tạo vào thực tiễn nghề nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm và thực hành tình huống. Môi trường học tập tương tác, giảng viên là người dẫn dắt, hướng dẫn và hỗ trợ, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên.

- Kết cấu chương trình được xây dựng bao gồm 03 phần cơ bản: Kiến thức nền tảng; Kỹ năng thực hiện công việc và Thực hành ứng dụng - sáng tạo.

- Các vấn đề trong mỗi chuyên đề có tính tích hợp cao.

- Chương trình đặc biệt chú trọng chất lượng và kết quả đạt được của học viên. Giúp học viên có đầy đủ kiến thức, năng lực, phát triển tư duy, tự tin và sáng tạo trong điều hành và phát triển doanh nghiệp.

- Đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập, huấn luyện và trong công tác sau này, thông qua các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ học viên, sau khóa học giải quyết những vướng mắc trong quá trình làm việc tại đơn vị.

7. Giảng viên, chuyên gia

- Chương trình được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên cao cấp là các GS, PGS, TS xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học, các học viện lớn trong nước và nước ngoài; Được đào tạo bài bản từ các nước có chương trình giáo dục tiên tiến như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật…; Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quốc tế; có uy tín, giàu kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

- Tham gia giảng dạy, chia sẻ và bổ sung kinh nghiệm quản lý thực tế còn có các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, là lãnh đạo, giám đốc về nhân sự của các ngân hàng, tập đoàn kinh