THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đại học bằng hai và Song bằng

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Đại học Bằng hai và Song bằng các chuyên ngành năm học 2019-2020 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

- Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học ở trong hoặc ngoài nước (dưới các hình thức Chính quy, VLVH, Từ xa, Liên thông). Thí sinh có bằng nước ngoài phải có “Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” do Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

Sinh viên đang học tại các trường đại học Việt Nam muốn dự tuyển học song song hai chương trình (Song bằng) phải hoàn thành ít nhất một học kỳ ở trường thứ nhất, xếp loại học lực (điểm trung bình chung học tập) từ trung bình trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng kí dự tuyển.

2. Các ngành đào tạo

- Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại;

- Ngành Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại;

- Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế;