Rất nhiều bạn trẻ thông minh, có thành tích học tập tốt, có trình độ chuyên môn cao. Nhưng vẫn khó khăn trong tìm việc làm, trong quá trình hòa nhập và phát triển. Nguyên nhân chính là do chúng ta chưa chuẩn bị kĩ hành trang. Một thực tế cho chúng ta thấy là hành trang của những người đã và đang thành công luôn có một thứ đó là Kỹ Năng Mềm.

>>>Xem chi tiết tại đây