Lịch học, lịch thi, mẫu biểu đào tạo

 

Chi tiết xem tại: https://bit.ly/kehoachthik2_2019-2020

 

Lịch học các lớp điều chỉnh (áp dụng từ 24/4/2020). Chi tiết xem tại đây: https://bit.ly/lichhocdieuchinhk219_20

STT

Danh mục các mẫu biểu

Chi tiết

1.

Mẫu đơn chuyển điểm, bảo lưu kết quả

Xem và tải về tại đây

2.

Mẫu đơn bảo lưu môn học

Xem và tải về tại đây

3.

Mẫu đơn chuyển ngành học

Xem và tải về tại đây

4.

Mẫu đơn hoãn thi

Xem và tải về tại đây

5.

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời và trở lại học

Xem và tải về tại đây

6.

Mẫu đơn xin học lại

Xem và tải về tại đây

 

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,