TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

TRUNG TÂM FERETCO

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC BẰNG 2

(ĐỢT T9/2018) VÀ THỜI GIAN NHẬP HỌC

 

1. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

Trường Đại học Ngoại Thương xin chúc mừng Anh/Chị đã trúng tuyển vào hệ Đại học bằng 2, Đợt xét tuyển tháng 9/2018

- Danh sách trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (xem tại đây).

- Danh sách trúng tuyển chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán (xem tại đây).

- Danh sách trúng tuyển chuyên ngành Tiếng Anh thương mại  (xem tại đây).

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THỦ TỤC NHẬP HỌC

- Mời Anh/Chị đến làm thủ tục nhập học theo từng chuyên ngành vào Thứ ba ngày 23/10/2018, cụ thể:

+ Thời gian từ 8h30 – 12h00 làm thủ tục nhập học đối với Chuyên ngành Kinh tế đối ngoạiTiếng Anh thương mại;

+ Thời gian từ 13h30 – 15h30 làm thủ tục nhập học đối với chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.