Lịch sử hình thành

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (FERETCO) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường Đại học Ngoại thương, được thành lập trên cơ sở Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn kinh tế đối ngoại theo Quyết định số 3425/GD&ĐT ngày 22 tháng 11 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm FERETCO là một đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại có tên giao dịch quốc tế là Centre for Foreign Economic Research Training and Consultancy (gọi tắt là FERETCO) tiền thân là Trung tâm Dịch vụ và Tư vấn kinh tế đối ngoại thuộc Trường Đại học Ngoại thương, được thành lập theo Quyết định số 3072/TCCB ngày 02 tháng 12 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.