1. Thời gian: Bắt đầu từ Thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2020 đến 31 tháng 01 năm 2021

2. Giờ học: Các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h15+ (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

- Cập nhật ngày 05/8/2020. Chi tiết xem TẠI ĐÂY: http://bit.ly/TKBky12020_2021