THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ ĐẠI HỌC VLVH

XÉT TUYỂN ĐỢT II NĂM 2022

  

Trường Đại học Ngoại Thương xin chúc mừng Anh/Chị đã trúng tuyển đợt II năm 2022 (12/2022) 

1. Danh sách trúng tuyển Liên thông đại học xem tại đây: Danh sách trúng tuyển LT

2. Danh sách trúng tuyển đại học xem tại đây: Danh sách trúng tuyển ĐH

3. Thời gian, địa điểm và thủ tục nhập học sẽ được thông báo qua email tới thí sinh trúng tuyển.