Lịch học, lịch thi, mẫu biểu đào tạo

Lịch thi dự kiến giai đoạn 1_kỳ 1 năm học 2021_2022.

Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2020_2021 (cập nhật ngày 05/8/2021).

Thông báo kế hoạch thi giai đoạn 1, kỳ 2 năm học 2020_2021.

1. Thời gian: Bắt đầu từ Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 đến 11 tháng 7 năm 2021

2. Giờ học: Các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h15+ (học 4 tiết/buổi)

3. Nghỉ hè: Từ Thứ hai ngày 12/7/2021 đến hết Chủ Nhật ngày 09/8/2021

4. Lịch học:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY: https://bit.ly/lichhocgiaidoan2_namhoc2020_2021

 

Chi tiết xem tại: https://bit.ly/kehoachthik2_2019-2020