Thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2020_2021 (cập nhật ngày 05/8/2021).

Chi tiết xem tại đây:http://bit.ly/TKBky12020_2021