Quy định Về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương được áp dụng trong việc xét thực hiện học phần tốt nghiệp

Chi tiết xem tại đây: http://bit.ly/QD_TTTN

Mẫu bìa khóa luận tốt nghiệp/thực tập tốt nghiệp tải tại đây: http://bit.ly/bia_KL_TTN