I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: Từ 18h30 đến 19h30, Thứ 6 ngày 26/10/2018

2. Địa điểm: Hội trường A1101 (Tầng 11, Nhà A)

3. Thành phần: - Tân sinh viên

                         - Ban Giám đốc, toàn bộ CB Feretco

II. Nội dung chương trình

TT

Nội dung chương trình

Thời gian

Người/Ban thực hiện

1

Phát File tài liệu (Kế hoạch học tập; Các thông tin lưu ý trong học tập; Danh sách trích ngang của lớp; Danh sách liên hệ, thẻ sinh viên…)

18h30

Ban QLĐT – T.Hoàng, Cô Huyền, Cô Hiền, T.Hoàng

2

Giới thiệu về Trường ĐHNT

18h30 – 18h40

Ban QLĐT – T.Hoàng

3

Giới thiệu về Trung tâm Feretco

18h40 – 18h45

Ban QLĐT – T.Hoàng

4

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

18h45 – 18h50

Ban QLĐT – T.Hoàng

5

Đọc quyết định trúng tuyển

18h50 – 18h55

Ban QLĐT – T.Hoàng

6

Phát biểu khai giảng, chúc mừng và căn dặn của Giám đốc Trung tâm

18h55 – 19h05

Giám đốc TT – T.Hải

7

Đại diện sinh viên phát biểu

19h05 – 19h10

Đại diện SV

8

Phổ biến qui chế, kế hoạch học, chương trình đào tạo và kiện toàn Ban cán sự các lớp

19h10 – 19h20

Ban QLĐT – T.Hoàng, Cô Huyền

9

Giao lưu, chụp ảnh lưu niệm

19h20 – 19h25

Ban QLĐT – T.Hoàng, Cô Huyền, Cô Hiền, T.Hoàng

10

Bế mạc lễ khai giảng

19h25 – 19h30

Ban QLĐT – T.Hoàng