1. Thời gian: Bắt đầu từ Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019

2. Giờ học: Các buổi tối trong tuần từ 18h50 đến 21h15+ (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

- Cập nhật ngày 16/01/2019 xem TẠI ĐÂY