1. Thời gian: Bắt đầu từ Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 đến 11 tháng 7 năm 2021

2. Giờ học: Các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h15+ (học 4 tiết/buổi)

3. Nghỉ hè: Từ Thứ hai ngày 12/7/2021 đến hết Chủ Nhật ngày 09/8/2021

4. Lịch học:

Chi tiết xem TẠI ĐÂY: https://bit.ly/lichhocgiaidoan2_namhoc2020_2021