Lịch thi dự kiến giai đoạn 1_kỳ 1 năm học 2022_2023.

Chi tiết cập nhật tại đây: https://bit.ly/kehoachthi_k1_22_23