TIN TIÊU ĐIỂM

TIN MỚI NHẤT

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP (CFO)

(Đối với Doanh nghiệp đặt hàng, chương trình sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể)

 

1. Giới thiệu chương trình

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có những biến đổi rõ rệt theo hướng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh trong nền kinh tế tăng lên rất nhiều so với trước đây, môi trường kinh doanh cũng biến đổi nhanh hơn và khó dự báo hơn. Để thành công trong môi trường kinh doanh mới đầy thách thức, các doanh nghiệp cần thiết phải có những thay đổi trong cả nhận thức và cấu trúc của doanh nghiệp, trong đó có việc xác định rõ và đánh giá đúng mực vai trò của một Giám đốc tài chính (CFO - Chief Financial Officer) trong doanh nghiệp. Công việc quản lý tài chính phải dần dần được chuyên môn hóa và hiện đại, được tách rời khỏi công việc kế toán đơn thuần.

Tình trạng nhiều doanh nghiệp Việt Nam không có chức danh Giám đốc tài chính theo đúng nghĩa, mà Kế toán trưởng, hoặc Phó giám đốc phụ trách tài chính kiêm nhiệm đã dẫn đến nhiều hậu quả nghiệm trọng. Bởi trên thực thế, vai trò của giám đốc tài chính hoàn hoàn khác với kế toán trưởng dù cả hai đều có nền tảng kế toán và khởi đầu bằng việc kế toán. Thực tế kiểm chứng có không ít trường hợp, Tổng giám đốc/Giám đốc, Hội đồng quản trị hoàn toàn không nắm được thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hoặc không muốn san sẻ quyền lực của chủ sở hữu, nếu có chức danh Giám đốc tài chính thì mức độ phân quyền, ủy quyền vẫn còn rất hạn chế, phần nữa bản thân các Giám đốc tài chính chưa nâng tầm kiến thức để đảm đương vai trò của mình, không kịp thời phát hiện ra những dấu hiệu xấu như nợ khó đòi tăng lên quá mức cho phép, nợ phải trả lớn, hiệu quả kinh doanh thấp… dẫn đến thua lỗ, thất thoát tài chính nghiêm trọng, điển hình xảy ra trong các vụ án kinh tế lớn gần đây: Đại án ở PVN hay Vinalines…

Những tác động như rủi ro, phát triển công nghệ hoặc xu thế toàn cầu hóa càng làm vai trò, vị trí của CFO trong doanh nghiệp trở lên quan trọng và chuyên nghiệp. Các CFO ngày nay trong các tổ chức chuyên nghiệp không chỉ làm công việc liên quan đến quản lý kế toán – tài chính mà còn phải là người đưa ra những thông tin mang tính phát triển chiến lược, nhân sự, thông tin ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp, nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính trong doanh nghiệp; xây dựng các kế hoạch tài chính; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo đáng tin cậy trong tương lai, ngoài ra phải am hiểu hoạt động kinh doanh, tương tác với các phòng ban khác, phân tích và triển khai chiến lược, cũng như xây dựng quan hệ với các bên hữu quan.

Với lẽ đó, chương trình đào tạo Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp (CFO) tại Trường Đại học Ngoại thương được xây dựng theo chuẩn hóa quốc tế sẽ mang đến cho học viên những kiến thức khoa học, kỹ năng cơ bản, kinh nghiệm và sự sáng tạo trong vận dụng thực tiễn để thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp, tiến tới một mức độ cao hơn, đó là vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, xây dựng bộ máy tài chính vững mạnh và thông suốt, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

2. Mục tiêu đào tạo

- Trang bị và cải thiện các kiến thức khoa học và kỹ năng quản trị tài chuyên sâu về phân tích tài chính, dự đoán, đánh giá tác động bên trong và bên ngoài lên tình hình tài chính của doanh nghiệp cho học viên.

- Nắm vững và vận dụng các công cụ phân tích định lượng, khoa học Quản trị, kết hợp với các tác nghiệp nhằm đưa ra những kết quả cuối cùng là Báo cáo tình hình tài chính, hoạch định chiến lược tài chính và điều hành thực hiện chiến lược tài chính một cách hiệu quả.

- Cung cấp và cập nhật những xu hướng trên thế giới, am hiểu và vận vận dụng tốt các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa giá trị cho doanh nghiệp.

- Hoàn thành chương trình, học viên nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi của một CFO chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

- Chương trình được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu, chọn lọc và tương thích với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, theo hướng tích hợp với các chương trình đào tạo chuyên sâu khác.

3. Thành phần tham dự

- Giám đốc, Phó Giám đốc Tài chính hoặc phụ trách tài chính, kế toán, các Trưởng/Phó Phòng kế hoạch, tài chính, kế toán và đầu tư;

- Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư... đang làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Sinh viên năm 4, những người tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – kế toán kiểm toán, đầu tư… mong muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính và phát triển chuyên nghiệp;

- Giảng viên các Trung tâm đào tạo, các học viện, nhà trường muốn nâng cao năng lực, chuyên môn và kinh nghiệp trong công tác giảng dạy.

4. Thời gian và địa điểm

- Các ngày trong tuần học vào buổi tối từ 18h00 – 20h30;

- Thứ 7, Chủ Nhật học vào ban ngày;

- Dự kiến khai giảng: 10/5/2018

- Môi trường học tập với phương tiện nghe nhìn hiện đại.

5. Nội dung chương trình đào tạo

STT

Tên Học phần

Nội dung chính

Thời lượng

(Buổi)

Ghi chú

1

Học phần 1:

Phát triển năng lực, kỹ năng của lãnh đạo 4.0

- Phát triển tư duy Hội tụ - Độc lập – Sáng tạo – Đột phá – Bền vững;

- Kỹ năng phát hiện cơ hội, ý tưởng và xác định mục tiêu;

- Nâng cao năng lực hoạch định kế hoạch chiến lược;

- Kỹ năng, kinh nghiệm phát hiện, thu hút, sử dụng và quản lý nhân sự;

- Nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công, ủy quyền;

- Nâng cao kỹ năng giám sát, đánh giá và điều chỉnh;

- Nâng cao kỹ năng quản lý, xử lý xung đột;

- Kỹ năng thương thuyết và quyết định.

02

 

2

Học phần 2:

Kế toán quản trị

 

- Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của kế toán quản trị;

- Phân loại chi phí;

- Phân tích biến động chi phí;

- Phân tích quan hệ Chi phí – Doanh thu  – Lợi nhuận;

- Phân tích điểm hòa vốn, …;

- Các nội dung khác liên quan.

02

 

3

Học phần 3:

Phân tích tài chính doanh nghiệp

- Tổng quan về tài chính doanh nghiệp;

- Lập và phân tích báo cáo tài chính;

- Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn và rút ra nhận xét;

- Phân tích khả năng sinh lời:

+ ROE (Return On Equity);

+ ROCE (Return On Capital Employed);

+ Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng, ..;

- Phân tích khả năng thanh toán;

- Phân tích lưu chuyển dòng tiền;

- Phân tích và chiến lược quản lý rủi ro tài chính;

- Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến trái phiếu, cổ phiếu;

- Các công cụ, phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất trong đầu tư trái phiếu, cổ phiếu.

04

 

4

Học phần 4:

Phân tích và thẩm định hiệu quả dự án 

- Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư;

- Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư;

- Quy trình và phương pháp phân tích, thẩm định hiệu quả tài chính của dự án đầu tư;

- Phân tích rủi ro trong dự án đầu tư;

- Quản lý giá trị thu được;

- Các nội dung khác liên quan.

04

 

5

Học phần 5:

Xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp

- Mục tiêu, nguyên tắc, quy trình lập kế hoạch tài chính hiệu quả;

- Phương pháp, kỹ năng lập kế hoạch tài chính;

- Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí;

- Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền;

- Chuyên đề thực hành: Lập Kế hoạch tài chính của Tổng công ty/đơn vị.

04

 

6

Học phần 6:

Quản lý rủi ro tài chính và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

- Tổng quan về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ;

- Thiết lập môi trường và thiết chế kiểm soát;

- Nhận diện rủi ro;

- Đánh giá rủi ro;

- Chiến lược, kế hoạch  và quy trình quản lý rủi ro;

- Kiểm soát hoạt động;

- Thông tin và truyền thông;

- Đánh giá, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Chuyên đề thực hành: Kiểm soát nội bộ.

04

 

7

Học phần 7:

Thị trường vốn 

- Giới thiệu về thị trường vốn;

- Thực trạng thị trường vốn tại Việt Nam, thách thức và hội nhập;

- Các công cụ của thị trường vốn;

02

 

8

Học phần 8:

Thị trường chứng khoán Việt Nam và các công cụ huy động vốn

-  Những vấn đề cơ bản về Thị trường Chứng khoán Việt Nam;

-  Các phương thức trong huy động vốn cổ phiếu;

- Các phương thức trong huy động vốn nợ;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp.

02

 

9

Học phần 9:

Pháp luật tài chính

- Khái quát về pháp luật tài chính doanh nghiệp;

- Nội dung của pháp luật tài chính doanh nghiệp;

- Các văn bản pháp luật về tài chính doanh nghiệp;

- Tìm hiểu về các cam kết của Việt Nam trong WTO liên quan đến lĩnh vực tài chính.

02

 

10

Học phần 10:

Tọa đàm, chia sẻ và thực hành

- Thực hành chuyên đề;

- Trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản trị tài chính;

- Chia sẻ những kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà khoa học.

01

 

11

Cộng:

 

27

 

6. Phương pháp, kết cấu chương trình đào tạo

- Với mục tiêu học để LÀM VIỆC, để ỨNG DỤNG và SÁNG TẠO, phương pháp đào tạo của chúng tôi là TÍCH HỢP - ỨNG DỤNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC SÁNG TẠO: GIẢNG DẠY kết hợp với HUẤN LUYỆN để giúp học viên thực hành ngay trong khóa học đồng thời ứng dụng và sáng tạo vào thực tiễn nghề nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm và thực hành tình huống. Môi trường học tập tương tác, giảng viên là người dẫn dắt, hướng dẫn và hỗ trợ, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên.

- Kết cấu chương trình được xây dựng bao gồm 03 phần cơ bản: Kiến thức nền tảng; Kỹ năng thực hiện công việc và Thực hành ứng dụng - sáng tạo.

- Các vấn đề trong mỗi chuyên đề có tính tích hợp cao.

- Chương trình đặc biệt chú trọng chất lượng và kết quả đạt được của học viên. Giúp học viên có đầy đủ kiến thức, năng lực, phát triển tư duy, tự tin và sáng tạo trong điều hành và phát triển doanh nghiệp.

- Đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập, huấn luyện và trong công tác sau này, thông qua các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ học viên, sau khóa học giải quyết những vướng mắc trong quá trình làm việc tại đơn vị.

7. Giảng viên, chuyên gia

- Chương trình được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên cao cấp là các GS, PGS, TS xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học, các học viện lớn trong nước và nước ngoài; Được đào tạo bài bản từ các nước có chương trình giáo dục tiên tiến như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật…; Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quốc tế; có uy tín, giàu kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

- Tham gia giảng dạy, chia sẻ và bổ sung kinh nghiệm quản lý thực tế còn có các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, là lãnh đạo các Cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính, Giám đốc tài chính các tập đoàn kinh tế, quản lý ngân hàng … trong và ngoài nước. 

8. Kinh phí và hình thức đăng ký

- Học phí gốc: 13.500.000đ

- Hỗ trợ 4.100.000đ (Theo chương trình phát triển nhân lực nhân tài của FERETCO). Còn: 9.400.000đ

- Giảm 10% dành cho học viên đăng ký trước 20 ngày khai giảng. Còn: 8.500.000đ;

- Giảm 15% cho đăng ký theo nhóm từ 03 người trở lên. Còn: 8.000.000đ;

- Đối với học viên con em gia đình chính sách, thành tích học tập xuất sắc sẽ được xem xét hỗ trợ.

- Hình thức: Học viên có thể theo học toàn khóa hoặc lựa chọn theo từng học phần;

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản.

9. Cam kết và liên hệ

Với năng lực và kinh nghiệm hơn 23 năm trong công tác đào tạo bồi dưỡng đã được kiểm định, với đội ngũ giảng viên, chuyên gia chất lượng cao, cùng với phương pháp giảng dạy hiện đại, độc đáo và chuyên nghiệp đã trở thành thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương, chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng các khóa đào tạo tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (Feretco) - Trường Đại học Ngoại thương.

Địa chỉ: Nhà T, Trường ĐH Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0915 656 373 (Mr.Hoàng)       

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                  Website: http://feretco.ftu.edu.vn/

ĐĂNG KÝ ONLINE

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

ĐỐI TÁC