TIN TIÊU ĐIỂM

TIN MỚI NHẤT

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

1. Thời gian: 12 buổi (06 ngày)

2. Địa điểm tổ chức: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

3. Đối tượng:

- Học viên là các cán bộ, nhân viên thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) được cử theo học.

4. Nội dung chương trình và thời gian đào tạo

STT

Tên chuyên đề

Nội dung chính

Thời gian đào tạo

(12 buổi)

Ghi chú

1

Chuyên đề 1:  

Phân tích tài chính chuyên sâu

 - Tổng quan về tài chính doanh;

- Lập và phân tích báo cáo tài chính;

- Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn và rút ra nhận xét;

- Phân tích khả năng sinh lời:

+ ROE (Return On Equity);

+ ROCE (Return On Capital Employed);

+ Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng, ..;

- Phân tích khả năng thanh toán;

- Phân tích lưu chuyển dòng tiền;

- Phân tích và chiến lược quản lý rủi ro tài chính;

- Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến trái phiếu, cổ phiếu;

- Các công cụ, phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất trong đầu tư trái phiếu, cổ phiếu

04

 

2

Chuyên đề 2:

Chiến lược đầu tư và lựa chọn danh mục đầu tư

- Chiến lược đầu tư và hoạch định chiến lược đầu tư;
- Quy trình hoạch định chiến lược đầu tư;
- Xây dựng và lựa chọn chiến lược đầu tư tối ưu;
- Các giải pháp để thực hiện thành công chiến lược đầu tư tối ưu đã chọn;
- Kế hoạch hành động để thực thi chiến lược đầu tư tối ưu đã chọn;
- Một số vấn đề cần lưu ý khi hoạch định chiến lược đầu tư và lên danh mục đầu tư tối ưu;
- Góp ý và trao đổi về hoạt động đầu tư, dự án đầu tư tại VEAM;
- Các vấn đề khác có liên quan.

02

 

3

Chuyên đề 3:

Các phương thức lập và đánh giá dự án đầu tư đầu tư 

- Lập DA đầu tư
- Đặc điểm và nội dung của DA đầu tư.
- Mô hình phân tích phục vụ lập dự án đầu tư
• Phương pháp thống kê:
- Phương pháp so sánh chi phí
- Phương pháp so sánh lợi nhuận
- Phương pháp tỷ suất sinh lời kế toán
- Phương pháp tính thời gian hoàn vốn của dự án
• Phương pháp chiết khấu dòng tiền:
- Phương pháp giá trị hiện tại của dòng tiền
- Phương pháp dòng tiền đều hàng năm
- Phương pháp tỷ suất sinh lời nội bộ
- Phương pháp tính thời gian hoàn vốn của dự án có chiết khấu
- Thu thập dữ liệu và đánh giá
• Chia sẻ thông lệ quốc tế phổ biến trong đánh giá dự án đầu tư

 04  

4

Chuyên đề 4: 

Lựa chọn áp dụng các tiêu chí đánh giá khác đối với dự án

- Thuế và các quyết định đầu tư
- Mô hình quyết định thời gian đầu tư tối ưu
- Đòn bẩy kinh doanh
- Đòn bẩy tài chính

01   
 5

 Chuyên đề 5: 

Đánh giá dự án dựa trên rủi ro và lợi nhuận

 

- Phân tích rủi ro của dự án
- Phân tích độ nhạy của dự án
- Phương pháp sử dụng Mô hình cây
- Mô hình lựa chọn các mức giá
- lựa chọn các dự án khác nhau

01   

 

5. Phương pháp, kết cấu chương trình đào tạo

- Với mục tiêu học để LÀM VIỆC, để ỨNG DỤNG và SÁNG TẠO, phương pháp đào tạo của chúng tôi là TÍCH HỢP - ỨNG DỤNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC SÁNG TẠO: GIẢNG DẠY kết hợp với HUẤN LUYỆN để giúp học viên thực hành ngay trong khóa học đồng thời ứng dụng và sáng tạo vào thực tiễn nghề nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm và thực hành tình huống. Môi trường học tập tương tác, giảng viên là người dẫn dắt, hướng dẫn và hỗ trợ, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên.

- Kết cấu chương trình được xây dựng bao gồm 03 phần cơ bản: Kiến thức nền tảng; Kỹ năng thực hiện công việc và Thực hành ứng dụng - sáng tạo.

- Các vấn đề trong mỗi chuyên đề có tính tích hợp cao.

- Chương trình đặc biệt chú trọng chất lượng và kết quả đạt được của học viên. Giúp học viên có đầy đủ kiến thức, năng lực, phát triển tư duy, tự tin và sáng tạo trong điều hành và phát triển doanh nghiệp.

- Đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập, huấn luyện và trong công tác sau này, thông qua các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ học viên, sau khóa học giải quyết những vướng mắc trong quá trình làm việc tại đơn vị.

 

6. Giảng viên và chuyên gia

- Chương trình được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên cao cấp là các GS, PGS, TS xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học, các học viện lớn trong và ngoài nước; Được đào tạo bài bản từ các nước có chương trình giáo dục tiên tiến như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật…; Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quốc tế; có uy tín, nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

- Tham gia giảng dạy, chia sẻ và bổ sung kinh nghiệm quản lý thực tế còn có các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, là lãnh đạo các Cơ quan quản lý Nhà nước, các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế … trong và ngoài nước phù hợp với từng nội dung chương trình đào tạo. 

 

7. Cam kết thực hiện

Với năng lực và kinh nghiệm gần 30 năm trong công tác nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng và tư vấn kinh tế đối ngoại đã được khẳng định, với đội ngũ giảng viên chất lượng cao, cùng với phương pháp giảng dạy hiện đại, độc đáo và chuyên nghiệp đã trở thành thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương, chúng tôi cam kết cung cấp các khóa đào tạo với chất lượng tốt nhất hiện nay trên thị trường, tạo cơ sở cho sự hợp tác ổn định, lâu dài giữa hai đơn vị.

 

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

ĐỐI TÁC