TIN TIÊU ĐIỂM

TIN MỚI NHẤT

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Khung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

1

Chương trình đào tạo Đại học văn bằng 2, Song bằng

1.1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

Xem chi tiết tại đây>>>

1.2

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

1.3

Ngôn ngữ Tiếng anh

Tiếng Anh thương mại

Xem chi tiết tại đây>>>

1.4 Quản trị kinh doanh Kế toán - Kiểm toán Xem chi tiết tại đây>>>
1.5

Luật

Luật Thương mại quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

1.6

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

2

Chương trình đào tạo Đại học VLVH (Cũ)

2.1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

Xem chi tiết tại đây>>>

2.2

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán

Xem chi tiết tại đây>>>

2.3

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

2.4

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

Ngân hàng thương mại

Xem chi tiết tại đây>>>

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

ĐỐI TÁC