1. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (Feretco) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương, được thành lập ngày 22 tháng 11 năm 1994 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, với vai trò hội tụ nguồn lực trong và ngoài Trường trên bình diện quốc tế; thực hiện nghiên cứu, phổ biến tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai, khai thác các dịch vụ, chuyển giao công nghệ… nhằm tăng cường gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ, giữa nhà trường với doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội để tạo ra hệ thống giá trị thoả mãn tối đa nhu cầu của đối tác, Nhà trường. Bên cạnh các nhiệm vụ về nghiên cứu và đào tạo, Trung tâm FERETCO được giao tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn về Quản lý Kinh tế, Nghiệp vụ Ngoại thương, Đầu tư, Luật, Đào tạo… theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

2. ĐỘI NGŨ TƯ VẤN VIÊN
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ, Anh, Pháp, Úc… có kiến thức sâu rộng, với kinh nghiệm dày dạn trong công tác nghiên cứu, từng tham gia soạn thảo các Nghị định thư, Công ước quốc tế, Dự án Luật, thành viên các Hội đồng kinh tế, Luật, trọng tài viên quốc tế…. từng tham gia tư vấn cho các công ty đa quốc gia và các tập đoàn, tổ chức kinh tế lớn trong nhiều ngành nghề khác nhau; đồng thời cũng rất am hiểu môi trường kinh doanh quốc tế cũng như đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Với CHẤT LƯỢNG của đội ngũ chuyên gia tư vấn, Trung tâm FERETCO tin tưởng rằng sẽ hỗ trợ cho các khách hàng giải quyết được những vấn đề thách thức đang phải đối diện một cách hiệu quả nhất. Đội ngũ chuyên gia tư vấn, bao gồm:
- Các Giáo sư, tiến sỹ về Kinh tế, Luật của Trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học lớn khác;
- Các chuyên gia nước ngoài;
- Các chuyên gia là lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.
3. CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về kinh tế và xã hội Việt Nam cùng với môi trường kinh doanh quốc tế, Trung tâm FERETCO – Trường Đại học Ngoại thương đảm bảo sẽ cung cấp các dịch vụ có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, giúp Quý khách hàng kinh doanh thành công.

 

STT 
Nội dung các dịch vụ tư vấn Ghi chú
1. Tư vấn, định hướng, hỗ trợ các tổ chức (các sở, ban ngành), doanh nghiệp và cá nhân trong xây dựng và thực hiện nghiên cứu khoa học, các đề án, dự án; trong hội nghị hội thảo.  
2. Tư vấn về các đề án chuyển đổi mô hình kinh doanh, chiến lược phát triển doanh nghiệp.  
3. Chuyển giao công nghệ, kinh tế: Về ý tưởng, sáng tạo, thị trường, quản trị, quản lý kinh tế, xây dựng hình ảnh, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, giám sát và giải quyết xung đột, khủng hoảng và các vấn đề khác cho các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.  
4. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, thư tín thương mại….  
5. Khảo sát, điều tra nhu cầu thị trường, sản phẩm trong nước và thế giới, tình hình kinh doanh của các đối tác, bạn hàng trong lĩnh vực doanh nghiệp đang hoạt động.  
6. Hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước về các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư.  
7. - Giải quyết các tranh chấp (liên quan đến hợp đồng kinh doanh, lao động, hợp đồng thuê, v.v...); đối phó với các vụ kiện thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế;
- Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp (các quy định của Luật DN và các nghị định; Luật đầu tư và các nghị định; Luật đấu thầu và nghị định; pháp luật kinh doanh của Mỹ, EU và các luật kinh tế khác);
- Hoạt động tư vấn pháp luật khác.
 
8. Tư vấn về đào tạo, du học, du lịch và việc làm.  
9. Các hoạt động tư vấn khác.  

LIÊN HỆ
Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (Feretco) - Trường Đại học Ngoại thương
Địa chỉ trụ sở: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3775 3298                        Fax: (84-4) 3835 5961
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                            Website: http://feretco.ftu.edu.vn/
Mobile: 0915 656 373 – 0965 410 408 (Nguyễn Đình Hoàng)