Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (Feretco) là đơn vị uy tín trực thuộc trường Đại học Ngoại thương hoạt động trong các lĩnh vực Nghiên cứu, Tư vấn, Đào tạo và xúc tiến thương mại về kinh tế, thương mại, đầu tư và ngoại ngữ.
Với phương châm: “Kết nối, hội tụ tri thức gắn kết giữa Nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp”, Trung tâm đã và đang triển khai thực hiện việc đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu doanh nghiệp. Trung tâm Feretco là đối tác tin cậy trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nay Trung tâm Feretco – Trường Đại học Ngoại thương trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự cho các vị trí công việc sau:

Xem chi tiết tại đây>>>