TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CỘNG TÁC VIÊN

Chi tết xem tại: https://bit.ly/tuyendung_thang7_2021