TIN TIÊU ĐIỂM

TIN MỚI NHẤT

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC XUẤT NHẬP KHẨU

(Đối với Doanh nghiệp đặt hàng, chương trình sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể)

 

1. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu của chương trình đào tạo là cung cấp những kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Am hiểu thị trường xuất nhập khẩu, những chế tài pháp lý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan;

- Cập nhật những kiến thức mới về những vấn đề quản lý có liên quan như bối cảnh xã hội trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0, về xây dựng và phát triển thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp;

- Chuẩn hóa công tác hoạch định chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Chương trình được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu, chọn lọc và tích hợp các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, phù hợp với thực tiễn của hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay. Đồng thời đảm bảo cập nhật liên tục và hiện đại nhất, thúc đẩy sự trao đổi các ý tưởng, kiến thức giữa các học viên.

2. Thành phần tham dự

- Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, tài chính, kế toán, các Trưởng/Phó Phòng xuất nhập khẩu, Quản lý logistics và chuỗi cung ứng, Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận, dịch vụ khách hàng, kế hoạch, tài chính…

- Kế toán trưởng, chuyên viên kế toán xuất nhập khẩu, chuyên viên xuất nhập khẩu, Logistics... đang làm việc cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Người đang làm việc tại các doanh nghiệp tổ chức liên quan đến Xuất nhập khẩu, logistics… chưa qua đào tạo chuyên nghiệp hoặc muốn cập nhật, nâng cao kỹ năng kiến thức chuyên sâu.

- Sinh viên đại học, cao đẳng khối Kinh tế, chuyên ngành Ngoại thương, KTĐN, KDQT, QTKD, tài chính, Kế toán, đầu tư, ngoại ngữ… trang bị kiến thức mong muốn làm việc trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics và phát triển nghề nghiệp;

- Giảng viên các Trung tâm đào tạo, các học viện, nhà trường muốn nâng cao năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

3. Thời gian và địa điểm

- Các ngày trong tuần học vào buổi tối từ 18h00 – 20h30;

- Thứ 7, Chủ Nhật học vào ban ngày;

4. Nội dung chương trình đào tạo

STT

Tên học phần

Nội dung chính

Thời lượng

(Buổi)

Ghi chú

1

Học phần 1:

Bối cảnh, cơ hội, thách thức về kinh tế quốc tế và trong nước

- Tình hình, cơ hội, thách thức về kinh tế, chính trị quốc tế, trong nước đối với doanh nghiệp;

- Cách mạng khoa học công nghệp 4.0 và tác động của nó;

- Những thách thức, cơ hội và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp.

01

 

2

Học phần 2:

Hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả và ứng dụng BSC, KPIs

- Chiến lược và chính sách kinh doanh dành cho lãnh đạo;

- Quy trình xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp;

- Các mô hình chiến lược kinh doanh và giải pháp để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả;

- Ứng dụng KPIs (Key Performance Indicator); thẻ điểm cân bằng (BSC - Balanced Scorecard) trong hoạch định chiến lược kinh doanh.

04

 

3

Học phần 3:

Marketing hiện đại và phát triển thương hiệu

- Tổng quan về Marketing hiện đại và môi trường kinh doanh toàn cầu;

- Nghiên cứu thị trường, chính sách và chiến lược Marketing hiện đại;

- Xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu.

- Các công cụ xúc tiến trong phát triển thương hiệu và bán hàng.

04

 

4

Học phần 4:

Hợp đồng thương mại quốc tế và Incoterms 2010

-  Các phương thức giao dịch mua bán quốc tế ;

-  Các vấn đề cơ bản về Incoterms 2010;

- Thực hành kỹ năng về hợp đồng thương mại quốc tế;

- Các vấn đề cơ bản về Incoterms 2010 và hướng dẫn sử dụng bộ quy tắc mới nhất;

- Thực tiễn hợp đồng thương mại quốc tế;

-  Ứng dụng Incoterms 2010 trong hoạt động mua bán của doanh nghiệp;

- Các vấn đề khác có liên quan.

04

 

5

Học phần 5:

Luật thương mại quốc tế trong Hợp đồng xuất nhập khẩu

- Hệ thống pháp lý về  hợp đồng xuất nhập khẩu;

- Các chế tài vi phạm hợp đồng;

- Các quy định về thanh toán quốc tế;

- Chính sách hàng hóa và các hiệp định, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;

- Giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng xuất nhập khẩu và bài học kinh nghiệm cho doanh  nghiệp Việt Nam;

- Một số mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu thông dụng;

- Một số lưu ý khi đàm phán, soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế;

02

 

6

Học phần 6:

Vận tải và bảo hiểm (Logistics và bảo hiểm)

- Tổng quan về Logistics và dịch vụ Logistic;

- Vận tải đa phương thức;

- Bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Hướng dẫn phân loại và cách xác định các tổn thất đối với hàng hóa nhập khẩu;

- Rủi ro & một số biện pháp hạn chế rủi ro trong vận tải và giao nhận hàng hóa (trách nhiệm của các bên liên quan trong trường hợp hàng hóa bị tổn thất hàng hóa trong quá trình vận tải và giao nhận);

- Các vấn đề khác có liên quan.

04

 

7

Học phần 7:

Quy trình, thủ tục hải quan và thuế xuất nhập khẩu

- Các nguyên tắc cơ bản đối với thủ tục hải quan;

- Quy trình, thủ tục khai báo Hải quan và phương pháp áp mã hàng hóa xuất nhập khẩu;

-  Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ và xác định trị giá hải quan;

- Cách xác định trị giá tính thuế;

- Các sai sót thường gặp khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu và bài học kinh nghiệm;

- Các vấn đề khác có liên quan.

02

 

8

Học phần 8:

Khai báo hải quan điện tử

 

- Các nội dung về hải quan điện tử;

- Tin học ứng dụng trong nghiệp vụ hải quan;

- Thực hành phần mềm khai báo hải quan và hướng dẫn sử dụng hệ thống (kê khai hải quan qua mạng internet) khai hải quan điện tử chuẩn VNACCS/VCIS.

01

 

9

Học phần 9:

Thực hành thanh toán Quốc tế

-  Kỹ năng lựa chọn và đàm phán các phương thức TTQT & hướng dẫn sử dụng Các quy tắc quốc tế của ICC trong thanh toán XNK;

- Hướng dẫn sử dụng phương thức chuyển tiền và nhờ thu;

- Hướng dẫn tạo lập và kiểm tra Chứng từ thanh toán XNK phù hợp với UCP600, ISBP745 ICC;

-  Rủi ro trong thanh toán quốc tế và bài học kinh nghiệm;

- Các vấn đề khác có liên quan

03

 

10

Học phần 10:

Thực hành thực tế và Tọa đàm, chia sẻ

- Thực hành về nghiệp vụ tại các đơn vị;

Giải đáp các câu hỏi và trả lời;

- Chia sẻ của các chuyên gia trong thực tế hoạt động nhập khẩu hiện nay, thực trạng và giải pháp;

- Các vấn đề khác có liên quan. 

01

 

11

Cộng

 

26

 

5. Phương pháp, kết cấu chương trình đào tạo

- Với mục tiêu học để LÀM VIỆC, để ỨNG DỤNG và SÁNG TẠO, phương pháp đào tạo của chúng tôi là TÍCH HỢP - ỨNG DỤNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC SÁNG TẠO: GIẢNG DẠY kết hợp với HUẤN LUYỆN để giúp học viên thực hành ngay trong khóa học đồng thời ứng dụng và sáng tạo vào thực tiễn nghề nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm và thực hành tình huống. Môi trường học tập tương tác, giảng viên là người dẫn dắt, hướng dẫn và hỗ trợ, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên.

- Kết cấu chương trình được xây dựng bao gồm 03 phần cơ bản: Kiến thức nền tảng; Kỹ năng thực hiện công việc và Thực hành ứng dụng - sáng tạo.

- Các vấn đề trong mỗi chuyên đề có tính tích hợp cao.

- Chương trình đặc biệt chú trọng chất lượng và kết quả đạt được của học viên. Giúp học viên có đầy đủ kiến thức, năng lực, phát triển tư duy, tự tin và sáng tạo trong điều hành và phát triển doanh nghiệp.

- Đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập, huấn luyện và trong công tác sau này, thông qua các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ học viên, sau khóa học giải quyết những vướng mắc trong quá trình làm việc tại đơn vị.

6. Giảng viên, chuyên gia

- Chương trình được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên cao cấp là các GS, PGS, TS xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học, các học viện lớn trong nước và nước ngoài; Được đào tạo bài bản từ các nước có chương trình giáo dục tiên tiến như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật…; Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quốc tế; có uy tín, giàu kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

- Tham gia giảng dạy, chia sẻ và bổ sung kinh nghiệm quản lý thực tế còn có các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, các ngân hàng, tập đoàn kinh tế, … trong và ngoài nước. 

7. Kinh phí và hình thức tham gia

- Học phí gốc:

14.000.000đ

- Hỗ trợ 4.200.000đ (Theo chương trình phát triển nhân lực nhân tài của FERETCO). Còn:

9.800.000đ

- Giảm 10% dành cho học viên đăng ký trước 20 ngày khai giảng. Còn:

8.800.000đ

- Giảm 15% cho đăng ký theo nhóm từ 03 người trở lên. Còn:

8.300.000đ

- Đối với học viên con em gia đình chính sách, thành tích học tập xuất sắc sẽ được xem xét hỗ trợ.

- Hình thức: Học viên có thể theo học toàn khóa hoặc lựa chọn theo từng nội dung Học phần;

- Kinh phí nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản.

8. Cam kết và liên hệ

Với năng lực và kinh nghiệm hơn 23 năm trong công tác đào tạo bồi dưỡng đã được kiểm định, với đội ngũ giảng viên, chuyên gia chất lượng cao, cùng với phương pháp giảng dạy hiện đại, độc đáo và chuyên nghiệp đã trở thành thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương, chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng các khóa đào tạo tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (Feretco) - Trường Đại học Ngoại thương.

Địa chỉ: Nhà T, Trường ĐH Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0915 656 373 (Mr.Hoàng)       

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                  Website: http://feretco.ftu.edu.vn/

 

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

ĐỐI TÁC