TIN TIÊU ĐIỂM

TIN MỚI NHẤT

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC MARKETING CHUYÊN NGHIỆP (CMO)

(Đối với Doanh nghiệp đặt hàng, chương trình sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể)

 

1. Giới thiệu về khóa học

Trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là hết sức khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và không ngừng phát triển, thì không chỉ hoạch địch một chiến lược đúng đắn, đầu tư vào công nghệ, công tác quản lý…. mà còn phải trú trọng xây dựng thương hiệu, hệ thống quảng bá, bán hàng hơn bao giờ hết, cùng với đó phải làm thế nào để thoả mãn tốt nhất mọi nhu cầu của mọi khách hàng. Trong thời gian gần đây, nhận thức được tầm quan trọng trong môi trường cạnh tranh và kinh doanh toàn cầu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng cho mình hệ thống chiến lược Marketing đúng đắn, hiệu quả và thực hiện xây dựng thương hiệu và bảo hộ thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Chương trình đào tạo Giám đốc Marketing (CMO – Chief Marketing Officer) của Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và tư vấn Kinh tế đối ngoại (FERETCO) – Đại học Ngoại thương được thiết kế với mục đích trang bị kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về marketing quốc tế và phát triển thương hiệu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Khóa học mang đến những hiểu biết về môi trường đa văn hóa, đánh giá các cơ hội, sự phát triển và ứng dụng các chiến lược marketing kết hợp với xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp với năng lực nội tại của doanh nghiệp, là sự kết nối với người tiêu dùng bằng những câu chuyện, bằng cảm xúc..., theo một con đường riêng với cá tính và phong cách của của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp những vấn đề cốt lõi và cụ thể của nghề Marketing, luôn đề cao và khuyến khích sự sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.
  • Hiểu được vai trò và những thách thức của hoạt động quản trị marketing trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.
  • Phân tích, hoạch định được kế hoạch kinh doanh trong môi trường kinh doanh quốc tế.
  • Trang bị những kiến thức nền tảng và nâng cao về chính sách marketing, xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu trong môi trường kinh doanh hiện tại.
  • Trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp đã và đang thành công trong kinh doanh, phát triển thương hiệu, phân phối và bán hàng hiệu quả.
  • Chương trình được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu, chọn lọc và tương thích với các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, theo hướng tích hợp với các khóa đào tạo chuyên sâu khác trong hệ thống các chương trình đào tạo.

3. Thành phần tham dự

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Các trợ lý, cố vấn Chủ tịch, Trợ lý CEO; chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...;

- Giám đốc, Phó giám đốc Marketing và bán hàng, trưởng phó bộ phận Marketing, bán hàng, kinh doanh... trong doanh nghiệp;

- Các chuyên viên, nhân viên, trợ lý về Marketing, bán hàng, kinh doanh, nghiên cứu thị trường…. những người quan tâm, có tham vọng kinh doanh hoặc phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

- Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành về Marketing, Quản trị kinh doanh…;

- Giảng viên các Trung tâm đào tạo, các học viện, nhà trường muốn nâng cao năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

4. Thời gian và địa điểm

- Các ngày trong tuần học vào buổi tối từ 18h00 – 20h30;

- Thứ 7, Chủ Nhật học vào ban ngày;

- Môi trường học tập với phương tiện nghe nhìn hiện đại.

5. Nội dung chương trình đào tạo

STT

Tên Học phần

Một số nội dung chính

Thời lượng

(Buổi)

Ghi chú

1

Học phần 1:

Bối cảnh, cơ hội, thách thức về kinh tế quốc tế và trong nước

- Tình hình, cơ hội, thách thức về kinh tế, chính trị quốc tế, trong nước đối với doanh nghiệp;

- Cách mạng khoa học công nghệp 4.0 và tác động của nó;

- Những thách thức, cơ hội và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp.

01

 

2

Học phần 2:

Chân dung Giám đốc Marketing (CMO)

- Sứ mệnh, vai trò, công việc của Giám đốc Marketing (CMO);

- Năng lực, kỹ năng, tố chất cần có của một CMO;

- Con đường và điều kiện để trở thành một CMO chuyên nghiệp.

01

 

3

Học phần 3:

Phát triển năng lực, kỹ năng của lãnh đạo 4.0

- Phát triển tư duy Hội tụ - Độc lập – Sáng tạo – Đột phá – Bền vững;

- Kỹ năng phát hiện cơ hội, ý tưởng và xác định mục tiêu;

- Nâng cao năng lực hoạch định kế hoạch chiến lược;

- Kỹ năng, kinh nghiệm phát hiện, thu hút, sử dụng và quản lý nhân sự;

- Nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện, phân công, ủy quyền;

- Nâng cao kỹ năng giám sát, đánh giá và điều chỉnh;

- Nâng cao kỹ năng quản lý, xử lý xung đột;

- Kỹ năng thương thuyết và quyết định.

02

 

4

Học phần 4:

Hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả và ứng dụng BSC, KPIs

- Chiến lược và chính sách kinh doanh dành cho lãnh đạo;

- Quy trình xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp;

- Các mô hình chiến lược kinh doanh và giải pháp để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả;

- Ứng dụng KPIs (Key Performance Indicator); thẻ điểm cân bằng (BSC - Balanced Scorecard) trong hoạch định chiến lược kinh doanh.

04

 

5

Học phần 5:

Marketing hiện đại và phát triển thương hiệu

- Tổng quan về Marketing hiện đại và môi trường kinh doanh toàn cầu;

- Nghiên cứu thị trường, chính sách và chiến lược Marketing hiện đại;

- Xây dựng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu.

- Các công cụ xúc tiến trong phát triển thương hiệu và bán hàng.

04

 

6

Học phần 6:

Thương mại điện tử

 

-  Toàn cầu hóa và thương mại điện tử;

-  Giao dịch điện tử và các mô hình thương mại điện tử;

-  Marketing điện tử;

- Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh của doanh nghiệp;

03

 

7

Học phần 7:

Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối

- Các loại hình, cấu trúc của hệ thống phân phối;

- Căn cứ và nguyên tắc trong xây dựng hệ thống phân phối;

- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối đa kênh;

- Phương thức xây dựng kênh phân phối theo định hướng khách hàng;

- Phát triển hiệu quả kinh doanh của hệ thống phân phối;

- Quản trị hệ thống phân phối;

- Đo lường hiệu quả kênh phân phối.

02

 

8

Học phần 8:

Dự báo thị trường và Kế hoạch bán hàng

- Nghiên cứu và dự báo thị trường;

- Quy trình nghiên cứu và đo lường thị trường;

- Các phương pháp đo lường thị trường;

- Thử nghiệm thị trường;

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng;

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến hỗ trợ kế hoạch bán hàng.

02

 

9

Học phần 9:

Bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

 

- Tổng quan về bán hàng và chăm sóc khách hàng;

- Nghiên cứu, hiểu tâm lý và hành vi của khách hàng để xây dựng văn hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng TBASHC:

+ Thought: Nhận thức sâu về bán hàng và chăm sóc khách hàng;

+ Behaviors: Hành vi chuyên nghiệp trong bán hàng và chăm sóc khách hàng;

+ Attitude: Thái độ chuyên nghiệp;

+ Skills: Kỹ năng chuyên nghiệp;

+ Appearance: Ngoại hình;

+ Habits: Thói quen chuyên nghiệp;

+ Character/Culture: Tính cách/văn hóa chuyên nghiệp trong bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Các nguyên tắc quan trọng trong bán hàng và chăm sóc khách hàng;

- Quy trình, phương pháp, kỹ năng chăm sóc khách hàng;

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng;

- Hệ thống và các điều kiện cần thiết để bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả;

- Triển khai chiến lược, kế hoạch bán và chăm sóc khách hàng;

- Kỹ năng xử lý khiếu nại của khách hàng;

- Đánh giá và điều chỉnh;

- Một số mô hình phát triển khách hàng và phương pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả;

03

 

10

Học phần 10:

Trình bày chuyên đề thực hành và tọa đàm, chia sẻ

 

01

 

16

Cộng:

 

23

 

 6. Phương pháp, kết cấu chương trình đào tạo

- Với mục tiêu học để LÀM VIỆC, để ỨNG DỤNG và SÁNG TẠO, phương pháp đào tạo của chúng tôi là TÍCH HỢP - ỨNG DỤNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC SÁNG TẠO: GIẢNG DẠY kết hợp với HUẤN LUYỆN để giúp học viên thực hành ngay trong khóa học đồng thời ứng dụng và sáng tạo vào thực tiễn nghề nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy hiện đại kết hợp thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm và thực hành tình huống. Môi trường học tập tương tác, giảng viên là người dẫn dắt, hướng dẫn và hỗ trợ, phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học viên.

- Kết cấu chương trình được xây dựng bao gồm 03 phần cơ bản: Kiến thức nền tảng; Kỹ năng thực hiện công việc và Thực hành ứng dụng - sáng tạo.

- Các vấn đề trong mỗi chuyên đề có tính tích hợp cao.

- Chương trình đặc biệt chú trọng chất lượng và kết quả đạt được của học viên. Giúp học viên có đầy đủ kiến thức, năng lực, phát triển tư duy, tự tin và sáng tạo trong điều hành và phát triển doanh nghiệp.

- Đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình học tập, huấn luyện và trong công tác sau này, thông qua các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ học viên, sau khóa học giải quyết những vướng mắc trong quá trình làm việc tại đơn vị.

7. Giảng viên, chuyên gia

- Chương trình được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên cao cấp là các GS, PGS, TS xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương và các trường đại học, các học viện lớn trong nước và nước ngoài; Được đào tạo bài bản từ các nước có chương trình giáo dục tiên tiến như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật…; Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quốc tế; có uy tín, giàu kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường chuyên nghiệp.

- Tham gia giảng dạy, chia sẻ và bổ sung kinh nghiệm quản lý thực tế còn có các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, là lãnh đạo, giám đốc Marketing của các ngân hàng, tập đoàn kinh tế, … trong và ngoài nước. 

8. Kinh phí và hình thức tham gia

- Học phí gốc: 11.500.000đ

- Hỗ trợ 3.450.000đ (Theo chương trình phát triển nhân lực nhân tài của FERETCO). Còn: 8.050.000đ

- Hình thức: Học viên có thể theo học toàn khóa hoặc lựa chọn theo từng nội dung Học phần;

 

- Kinh phí nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản.

9. Cam kết và liên hệ

Với năng lực và kinh nghiệm hơn 23 năm trong công tác đào tạo bồi dưỡng đã được kiểm định, với đội ngũ giảng viên, chuyên gia chất lượng cao, cùng với phương pháp giảng dạy hiện đại, độc đáo và chuyên nghiệp đã trở thành thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương, chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng các khóa đào tạo tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (Feretco) - Trường Đại học Ngoại thương.

Địa chỉ: Nhà T, Trường ĐH Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0915 656 373 (Mr.Hoàng)       

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        Website: http://feretco.ftu.edu.vn/

 

THÔNG TIN ĐÀO TẠO
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

ĐỐI TÁC